Pomáháme přírodě.


Celostátní setkání členů a příznivců ČSOP 2023 ve Štramberku

23.09.2023 12:38

  Celostátní setkání členů a příznivců Českého svazu ochránců přírody (ČSOP)

Ve dnech 8. – 10. září 2023 se uskutečnilo 22. celostátní setkání ČSOP. Každý rok jej pořádá některá ze základních organizací ČSOP a jeho cílem je poznávat krásy naší země a umožnit setkávání ochranářů z celé ČR. Letos se této bezesporu prestižní akce ujala naše organizace v Bartošovicích. Akce proběhla v kempu U Kateřiny ve Štramberku, kde našlo zázemí cca 200 milovníků přírody všech věkových kategorií z celé ČR. Areál byl upravený, jídlo výborné a tak lze majitelům kempu vyslovit pochvalu.

V pátek po slavnostním zahájení byly pro účastníky připraveny odborné přednášky např. o přírodních podmínkách a krásách Poodří a Štramberku, o Záchranné stanici živočichů v Bartošovicích, o břidlicových štolách v Oderských vrších, či o stavu ptactva v ČR.

Souběžně s přednáškami byly nejen pro děti připraveny ekovýchovné programy. Ekocentrum   z Jeseníku nad Odrou si připravilo program vlněné dílničky i s živými ovečkami. Na dalším stanovišti zájemci o vodní bezobratlé poznávali dle určovacích klíčů jednotlivé druhy a mohli je pozorovat lupou či mikroskopy.

Večer nechyběl táborák, kde si za doprovodu kytary mohli všichni zazpívat a opéct špekáček z Řeznictví a uzenářství u Špejlíka. Zbyl čas i na přátelská setkání a výměnu zkušeností mezi ochranáři.

Na sobotu byly připraveny celodenní exkurze s průvodci do Poodří: Bartošovice (záchranná stanice, zámek a park, zámecká naučná stezka, ornitologie na rybnících, řeka Odra, mlýn); Nová Horka (zámek a park, Kotvice, studenecké rybníky); do Krajiny břidlice (Budišov nad Budišovkou, Kružberk, Flašarův důl) a Štramberku (jeskyně Šipka, Kamenárka, lom, trúba). Jedna z exkurzí byla ušita na míru dětem (pečení štramberských uší, minizoo s krmením plazů, zmrzlina, jeskyně). Každý měl možnost si vybrat dle svého zájmu a uvážení.

Po návratu do kempu se mnozí zapojili do včelařské stezky Včelaříků z Bartošovic, kde se hravou formou seznámili s životem a významem včel. Velice zajímavý byl také ekoprogram Markéty Ciché z Bartošovic na téma Naši savci. Po setmění program doplnila noční stezka pro děti.

Po večeři následovalo povedené vystoupení country - folkové skupiny Psanci, při kterém si všichni mohli zazpívat a zatančit. U táboráku byla opět možnost si opéct špekáček.

V neděli dopoledne probíhaly dle zájmu individuální exkurze do Bartošovic, Nové Horky a Štramberka.

Po celou dobu akce byly pro účastníky připraveny propagační materiály a publikace Regionu Poodří a MAS Regionu Poodří.

Lze konstatovat, že se letošní setkání ČSOP vydařilo. Počasí po celou dobu setkání účastníkům přálo a účastníci, dle ohlasu, byli s připraveným programem a službami spokojeni. Snažili jsme se prezentovat naši obec, region a Moravskoslezský kraj tak, abychom návštěvníky zaujali, zanechali v nich kladné vzpomínky na tuto část naší republiky a vytvořili touhu se sem vracet. Všem, kteří se do přípravy a realizace akce zapojili, srdečně děkujeme. Za ČSOP Bartošovice Ing. Vladimír Petřvalský, předseda.

Tento projekt „Celostátní setkání členů a příznivců ČSOP“ byl podpořen Moravskoslezským krajem, který poskytl dotaci na jeho realizaci.          

Dotaci poskytla také Obec Bartošovice. Na realizaci se spolupodílela Kancelář ČSOP v Praze.

 
                                                                   

 Logo MSK         

 

              Obec - Oficiální stránky obce Bartošovice                              Český svaz ochránců přírody

                Obec Bartošovice

 

     

                                                                

                                                                

 

 

—————

Zpět