Pomáháme přírodě.


Od ovečky ke svetru

14.05.2017 09:13

V úterý 9. 5. a ve čtvrtek 11.5. 2017 žáci prvního stupně ZŠ Bartošovice vyrazili autobusem do Valašského Meziříčí. Zde navštívili Valašské ekocentrum, kde se zapojili do výukového programu "Od ovečky ke svetru". Dozvěděli se také, jaké druhy vln máme a k čemu se používá. Někteří si zkusili příst vlnu na vřetánku, jiní ji česali kramplemi. Každý žák si mohl z vlny zhotovit malý výrobek na památku.

Žáci se po příjezdu rozdělili do skupin a prošli se po zahradě ekocentra a jeho okolí v lesoparku s rybníčkem. V rámci vycházky plnili praktické úkoly, pracovali s přírodninami, zahráli si hry s prožitkem a byli po celou dobu v přímém kontaktu s živou přírodou.

Celý program vedli odborní pracovníci Jitka a Miroslav Dvorští, kteří dokázali žáky zaujmout a předat jim spoustu zajímavých informací. Děti si nenásilnou formou osvojili znalosti a dovednosti o regionální přírodě a tradicích na Valašsku, starých řemeslech, ekologickém jednání a chování v běžném životě.

Akce je součástí projektu "Kouzlo zapomenutého aneb učíme se od předků", který realizuje 70/04. ZO ČSOP Bartošovice a který finančně podpořil Nadační fond Hyundai  ve spoluprácvi s Nadací Open Society Fund Praha.

—————

Zpět