Pomáháme přírodě.


Vítejte na našem webu

70/04. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bartošovice je pobočný spolek občanského sdružení ČSOP, věnující se zejména praktické ochraně přírody, ekologické výchově a podpoře komunitního života v obcích Bartošovice a Hukovice.