Pomáháme přírodě.


Archiv článků

11.01.2019 00:00

Celoroční přírodovědné vycházky

Členové naší organizace navrhli realizovat každou první sobotu v měsíci naučnou odborně zaměřenou vycházku v katastru obce či regionu. Místo a hodina srazu bude vždy upřesněna dle ročního období a místa vycházky.  

—————

25.08.2018 18:44

Celostátní setkání členů ČSOP v Sedmihorkách

Zveme Vás na již sedmnácté setkání členů a přátel ČSOP, které se bude konat ve dnech 7. - 9. září 2018. Těšit se můžete na srdce Českého ráje. Zázemí bylo vybráno v nádherném areálu kempu Sedmihorky, kde bude k dispozici opět ubytování dle vašich požadavků (od malých chatiček pro dřevěné...

—————

18.03.2018 15:36

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Bartošovice 2018

Ve dnech 6. a 7. dubna organizuje náš spolek V Bartošovicích a Hukovicích akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně...

—————

18.03.2018 15:27

Projekt "Kouzlo zapomenutého aneb učíme se od předků"

Naše organizace připravila a podala pro období červenec 2016 - srpen 2017 projekt "Kouzlo zapomenutého aneb učíme se od předků". Věnuje se starým řemeslům, která již dnes upadají v zapomenutí a která dříve byla součástí zejména venkovského života. Snahou je oslovit místní komunitu, zejména...

—————

18.03.2018 15:13

Výsadba košíkářských vrb

V týdnu mezi 19. a 23. březnem 2018 nám budou dodány řízky různých odrůd košíkářských vrb (200 ks). Jejich výsadba bude probíhat za vhodného počasí na našem prutníku. Do té doby budou řízky uloženy ve vhodných podmínkách. O termínu výsadby budete včas informováni.

—————

08.06.2017 12:30

Exkurze na Libavou

V sobotu 10.6. 2017 pořádá naše organizace výlet do Vojenského prostoru Libavá. Akce je zaměřena na včelařství a jeho přiblížení zejména dětem a mládeži (chov včel a jejich produkty, jejich význam, léčba včelami apod.). Doplňkovým programem bude ukázka práce tažných koní a jejich soutěž. Pro děti...

—————

01.06.2017 14:07

Praktické dílny v Brně na Lipce

V rámci projektu „Kouzlo zapomenutého aneb učíme se od předků“, který realizuje Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bartošovice, jeli žáci 4. a 6. ročníku na exkurzi do Brna.Akce proběhla  ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka v Brně dne 22.5. 2017....

—————

14.05.2017 09:13

Od ovečky ke svetru

V úterý 9. 5. a ve čtvrtek 11.5. 2017 žáci prvního stupně ZŠ Bartošovice vyrazili autobusem do Valašského Meziříčí. Zde navštívili Valašské ekocentrum, kde se zapojili do výukového programu "Od ovečky ke svetru". Dozvěděli se také, jaké druhy vln máme a k čemu se používá. Někteří si...

—————

04.05.2017 14:22

Otvírání studánek 2017

V sobotu 20.5. 2017 se uskuteční v Bartošovicích tradiční akce "Otvírání studánek". Jedná se o nenáročnou vycházku okolím obce, spojenou s otvíráním a čištěním studánek, poznáváním přírodnin a připomenutím si významu vody v krajině. Účastníci akce si mohou vyzkoušet měření fyzikálních veličin a...

—————

27.02.2017 22:04

Mastičkárna

V sobotu 4.3.2017 proběhne v budově Základní školy v Bartošovicích pracovní dílna pod názvem Mastičkárna. Pod vedením lektorky budeme vyrábět bylinné mastičky, mýdla a jelení loje. Začátek akce bude v 9:00 h, ukončení je plánováno okolo13:00 h.   S sebou si zájemci vezmou bylinky (i sušené) a...

—————